bg07

Raadioauditooriumi ülevaade juuli-detsember 2020

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud juuli–detsember 2020 raadio kuulamisele keskmiselt 2 tundi ja 24 minutit päevas.

Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 47 minutit ning muu rahvuse esindajad vastavalt 1 tund ja 36 minutit päevas. Ajaliselt järgnev audioväljund on internetipõhised muusikateenused, millele kulub keskmiselt 56 minutit päevas. Raadiosaadete järelkuulamisele kulub keskmiselt 4 minutit päevas. Võrreldes aasta varasema perioodiga on raadiojaamade kuulamisele pühendatud aeg jäänud samale tasemele, väike kasv on toimunud raadiosaadete järelkuulamisel.

Kommertsraadiotest on jätkuvalt #1 Eestis Sky Plus ja venekeelsete raadiojaamade seas SKY Raadio. Tallinnas ja Harjumaal on Sky Media raadiojaamad kindlad liidrid:
– Sky Plus ja Retro FM on võrdse kuulajate arvuga 103 tuhat esikohal, järgnevad Star FM ja Kuku Raadio, kuulajaid vastavalt 96 ja 71 tuhat nädalas.
– SKY ja Russkoje Raadio on suurima auditooriumiga venekeelsete raadiojaamade seas, vastavalt 47 ja 44 tuhande kuulajaga nädalas.

TOP 10 eestikeelsed raadiojaama juuli-detsember 2020, weekly reach

 1. Sky Plus                258 000
 2. Vikerraadio          251 000
 3. Star FM                 223 000
 4. Raadio Elmar      217 000
 5. Retro FM              199 000
 6. My Hits                 159 000
 7. Raadio Kuku        137 000
 8. Raadio 2                121 000
 9. Power Hit Radio  115 000
 10. Rock FM                92 000

Venekeelsete raadiojaamade TOP juuli-detsember 2020, weekly reach

 1. Raadio 4                 97 000
 2. SKY Raadio             89 000
 3. Russkoje Raadio     84 000
 4. Narodnoje Radio  73 000
 5. Jumor FM              60 000
 6. DFM                        42 000
 7. Radio Volna           33 000

Sihtrühm: 12–74aastased Eesti elanikud
Periood: 01.07.2020–31.12.2020
Allikas: Kantar Emor, Raadio- ja muusikakuulamise uuring