bg07

Muusika- ja meelelahutusportaal Sky.ee, jaanuar-veebruar 2020

Külastajad

190+ tuhat iganädalat külastajat, neist 75% mobiilis (GA)
 • Jaanuar, 4 nädalat (w2-5) keskmine 189,7 tuhat külastajat nädalas
 • Veebruar, 4 nädalat (w6-9) keskmine 210,4 tuhat külastajat nädalas

Sihtrühmaks 15-45 popkultuuri tarbija

Külastajatest:
 • 60% vanuses 18-34 eluaastat, 18% vanuses 35-44, 14% vanuses 45-54
 • 60% naised, 40% mehed
 • 65% elavad Tallinnas ja selle lähiübruses

Sisu

 • Põhirubriigid: muusika, TV ja film, fun ja melu
 • Jaanuar-Veebruar eriprojektid ja kajastused: Eesti Muusikaauhinnad, Eesti Laul, Presidendi vastuvõtt
 • Märts-aprill eriprojektid ja kajastused: Eesti Laul, Eurovisioon
 • Meediapartnerid: raadiojaamad Sky Plus, Retro FM, Rock FM, NRJ
 • Raadiopleieris on kuulatav online 16 erinevat raadiojaama ning saadete podcastid
 • 24 100 fänni Facebookis ja 4 300 jälgijat Instagramis

Sky Media, 02.03.2020